fbpx

TÜBİTAK BİGG (BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

TÜBİTAK BiGG ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. (Kaynak: TÜBİTAK)

Program 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama TÜBİTAK’ın belirlediği uygulayıcı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu aşamada girişimcilere girişimcilik, iş modeli ve iş planı hazırlama gibi eğitimler verilmekte, ayrıca deneyimli mentorlar ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. Sağlanan destek sonrası girişimciler 2. aşama olan TÜBİTAK BiGG çağrısına başvuru yapmaktadır.

200 Bin TL geri ödemesiz hibe desteği imkanı sağlayan bu program için Hasan Kalyoncu Üniversitesi de Uygulayıcı Kuruluş olarak Smart BiGG programı ile girişimcilere destek vermektedir.

smartBİGG

Teknoloji odaklı iş fikrinizi SmartBİGG ile hayata geçirebilirsiniz.
Ülkemizin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TÜBİTAK tarafından uygulanan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı-BiGG” programın resmi uygulayıcı kuruluşudur. Program, teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesi için uygun başvuru sahiplerine ilk etapta 200.000 TL hibe desteği sunmaktadır.
Mobil uygulama sayesinde başvuruların alınması, değerlendirilmesi, uygun iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesi, girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma hizmetlerinin sunulması vb. tüm süreçleri takip edebilirsiniz.
İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, fikri sınai mülkiyet hakları, şirket kurma, iş hukuku vb. eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin ardından teknoloji odaklı girişimciler hibe alarak şirket kurabilme imkanına kavuşabileceklerdir.
Eğer sizin de;

– Akıllı Ulaşım,
– Enerji ve Temiz Teknolojiler,
– Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm),
– İletişim ve Sayısal Dönüşüm,
– Sağlık ve İyi Yaşam,
– Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

alanlarında teknolojik iş fikriniz varsa hemen başvurun ve fikrinizi ürüne, hayalinizi gerçeğe dönüştürün…

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖĞRENİM

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler.

SERMAYE DESTEĞİ

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşama’sı kapsamında sermaye desteği almamış olanlar.

ORTAKLIK

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanlar, hisse sahibi olmayanlar. (Şahıs, Limited veya Anonim Şirket ortaklığı)

PROGRAM

1

SmartBİGG’e Başvuru

2

Temel Girişimcilik Eğt.
Uyg. İş Modeli Hazırlama Eğt.

Satış Teknikleri ve Pazarlama Eğt.
Uyg. İş Planı Hazırlama Eğt.

BiGG2Peak Girişimcilik Kampı

Panel Sunumları

3

Ön Kuluçka ve
Prototipleme Destekleri
Mentorluk ve Danışmanlık Hizmetleri

4

TÜBİTAK BİGG
2. Aşama Başvuru

5

TÜBİTAK BİGG
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası

TAKVİM

8 Kasım 2019, Cuma SmartBiGG Programı son başvuru tarihi
10 Kasım 2019, Pazar Uzaktan Derslerin Tamamlanması
16 Kasım 2019, Cumartesi İş Modeli Doğrulama Eğitimi
23 Kasım 2019, Cumartesi Şirketleşme ve Muhasebe Eğitimi
Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Finansal Tablo Hazırlama Eğitimi
7 Aralık 2019, Cumartesi Uygulamalı İş Planı Hazırlama Eğitimi
8 Aralık 2019, Pazar Satış ve Pazarlama Eğitimi
Sunum Teknikleri Eğitimi
FinTech Uygulamaları
14 Aralık 2019, Cumartesi  Mentör-Mentee Görüşmeleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

S: Kimler başvurabilir?

C: Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler başvurabilir.

S: Açık öğretim fakültesi mezunları başvurabilir mi?

C: Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz.

S: Lisans mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ancak hâlihazırda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurabilir mi?

C: Evet, başvurabilir.

S: Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

C: Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.

S: Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

C: Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

S: İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

C: Çağrıda belirtilen tarihler arasında PRODİS üzerinden elektronik olarak yapılır.

S: Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

C: 1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

S: İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

C: Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.

S: Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

C: Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

S: Matbu evraklar hangi adrese gönderilir?

C: TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir. Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.

S: Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

C: Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.

Scroll to top